Möt Daniel Lutaaya, volontär och småbrukare från Uganda.

Daniel Lutaaya är sedan fyra år tillbaka engagerad i The Hunger Projects verksamhet i Uganda. Han är själv småbrukare, men utöver det lägger han sin tid på att sprida kunskap om hållbart jordbruk och om vikten av att främja kvinnors och flickors rättigheter i samhället. Han hjälper även andra småbrukare att förstå och hantera klimatförändringarnas effekter genom klimatsmarta jordbruksmetoder.

Berätta, varför blev du engagerad i The Hunger Projects verksamhet?
– Jag växte upp i en småbrukarfamilj med en ensamstående mamma där jordbruk i liten skala var det enda sättet att överleva. Mamma lyckades betala min undervisning upp till universitetet där jag tog en kandidatexamen i befolkningsstudier. Nu vill jag hjälpa andra mammor som odlar, och stötta flickor, det var så jag började intressera mig för The Hunger Projects arbete här i Uganda.

Vilka är de största utmaningarna för småbrukare i Uganda idag?
– En stor utmaning är ojämställdhet. I Uganda står kvinnorna för den största delen av arbetet på landets småskaliga jordbruk, men det är männen som äger marken, vilket gör det svårt för kvinnor att fullt ut kunna driva sina jordbruk på bästa sätt. En annan stor utmaning är klimatförändringarnas effekter, som till exempel torka som leder till mindre, och ibland till och med uteblivna, skördar. Skadedjur och marknadens snabba prisförändringar är andra utmaningar.

Vad gör du och the Hunger Project för att förbättra situationen?
– Jag ägnar mig mestadels åt jordbruk på småskalig nivå, och lär ut agroekologiska metoder för klimatsmart jordbruk till andra bönder. Vi som jordbrukare har sett djur dö, vattenkällor torka ut och grödor som inte växer som de ska. Vi måste anpassa våra jordbruksmetoder innan klimatförändringarnas effekter når sitt klimax. En sak vi gör är att sätta upp lokala fröbanker, eftersom bra frön resulterar i bra skördar. Genom fröbankerna kan bönderna låna frön från en pålitlig källa för att undvika förfalskade frön och spendera mindre pengar på att skaffa dem. Detta hjälper även kvinnor och ungdomar som ofta har mindre pengar. Att samla in regnvatten är en annan metod vi utbildar i, samt hantering av grödor efter skörd för att minska förluster både i kvantitet och kvalitet.

Vad behöver förändras för att fler samhällen ska bli fria från hunger?
– Framför allt måste kvinnors ställning stärkas. Genom att främja jämställdhet mellan könen och kvinnors egenmakt kan produktionen öka i jordbruket, hushållets inkomster öka och hela samhället växa. Jämställdhet leder till att både flickor och pojkar får möjlighet att slutföra skolan, få arbete och förbättra sin levnadsstandard.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg