Ny milstolpe: 50 epicenters har nått självförsörjning.

I slutet av 2020 nådde The Hunger Project en stor milstolpe – 50 av våra afrikanska epicenters har nu nått självförsörjning. Det innebär att dessa lokalsamhällen på den afrikanska landsbygden nu står på egna ben utan behov av stöd utifrån. Hungern har minskat med 29% i dessa områden, och färre än 1% av hushållen lever i akut hunger. Sammanlagt bor 807 000 personer i de områdena som under åren nått självförsörjning.

Ett epicenter är ett samhällscenter på den afrikanska landsbygden. The Hunger Projects välbeprövade epicenterstrategi är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det slutgiltiga målet är att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån genom att mobilisera samhällen och stärka människor att själva bli förändringsaktörer.


Resultat för de 50 självförsörjande epicenterna
• Hungern har minskat med 29%.

• Akut hunger har minskat med 39%, vilket innebär att mindre än 1% av hushållen lever i akut hunger.

• 29 epicenters har avskaffat akut hunger helt och hållet.

• Andelen barnäktenskap har minskat med 24%.

• Antalet kvinnor som startat egna småföretag har ökat med 38%.

• Antalet hushåll som lever under fattigdomsgränsen har minskat med 23%.

• Antalet barn med diarrésjukdomar har minskat med 27%.


Ett epicenter anses självförsörjande när:
• Invånarna vid epicentret tar egna initiativ och är självgående i sitt arbete med att avskaffa sin hunger.

• Ledarskapet i epicentret är effektivt, jämställt och kompetent. Ledarna är demokratiskt valda och det råder transparens inom epicentret.

• Kvinnor är stärkta och har både självförtroende och kompetens.

• Samhällscentret är färdigbyggt.

• Det finns tillgång till grundläggande resurser (utbildning, matsäkerhet, hälsa, vatten och sanitet).

• Det finns en officiellt certifierad och självförsörjande mikrokreditbank.

• Det finns tillräckligt med inkomst för att täcka utgifter och för att säkerställa fortsatt tillväxt

Aktuellt på The Hunger Project.

Ledig tjänst: Insamlare med fokus på stora gåvor och partnerskap.

The Hunger Project Sverige befinner sig i en utvecklingsfas och söker nu en kollega till en ny tjänst för att arbeta med att säkra större investeringar från privatpersoner och fonder.
Ditt uppdrag handlar om att vårda och utveckla de givare som har valt att göra skillnad i världen genom att investera större gåvor i The Hunger Projects arbete med att avskaffa hunger och fattigdom.

Läs mer »

Vi släpper klockan “End Hunger” tillsammans med CHPO.

Vi är väldigt glada och stolta över vårt samarbete med CHPO som har resulterat i den här snygga klockan, tillverkad i 100 procent återvunnet rostfritt stål.
Klockan finns i limited edition, så se till att inte missa chansen att pryda din arm med en klocka som avskaffar hunger. All vinst går nämligen till vårt arbete med att stärka människor med kunskap, verktyg och visioner som gör att de själva kan ta sig ur hunger och fattigdom.

Läs mer »