Nytt projekt ska stoppa barnäktenskap i Ghana.

Var femte flicka i Ghana gifts bort innan hon hinner fylla 18 år. Det motsvarar cirka 260 000 flickor i landet. The Hunger Project genomför nu ett projekt för att motverka barnäktenskap i landet och se till att flickor är fria att bestämma om, när, och vem de ska gifta sig med. Projektet genomförs med medel från försäljningen av “En svart ring mot barnäktenskap”.

Projektet i Ghana berör flera områden. Det handlar om att omvandla sociala normer och investera i flickors rättigheter. För att kunna uppnå långsiktig förändring riktar sig projektet till flera olika målgrupper – flickor och pojkar, lärare och skolledningskommittéer, sjuksköterskor och hälsoarbetare, religiösa, traditionella och politiska ledare, samt kvinnogrupper.


Stärker familjers ekonomier
En viktig del i projektet handlar om utbildning. Flickor, pojkar och lärare undervisas i rättighetsfrågor kopplat till sexuell reproduktiv hälsa och barns rättigheter. I projektet ingår även att utbilda kvinnliga och manliga företagare om förbättrade jordbruksmetoder och finansiell kompetens. Detta för att kunna förbättra den ekonomiska säkerheten för flickor och deras familjer. En vanlig orsak till barnäktenskap är att familjer inte har råd att låta alla sina barn gå i skolan, och då väljer de istället att gifta bort sina döttrar för att inte behöva betala för deras skolgång eller uppehälle. Att stärka människor möjligheter till försörjning blir därför en viktig del för att motverka barnäktenskap. 


Utbildar religiösa, traditionella och politiska ledare
I Ghana arbetar The Hunger Project också för att samhällen ska kunna utveckla stadgar för att förhindra barnäktenskap. I projektet skapas också kommittéer som ska driva och övervaka arbetet för att motverka barnäktenskap. För att uppmärksamma flickors och kvinnors rättigheter anordnas även evenemang för att fira internationella, såsom event under Internationella kvinnodagen och Flickadagen. En viktig del i arbete är också att utbilda religiösa, traditionella och politiska ledare om könsroller och de negativa effekterna av barnäktenskap.

Aktuellt på The Hunger Project.

”690 miljoner människor med potential att förändra sina liv.”

”Världshungern är en komplex fråga som handlar om så mycket mer än mat. Det finns självklart inga enkla lösningar som inte kräver några insatser. Men vi som tror på att det går måste fortsätta prata, synas, höras och kämpa. Vi måste gå samman, vi måste driva på och sätta press på våra politiker att prioritera världshungern och Agenda 2030.” Det skriver vi i en debattartikel i Gefle Dagblad.

Läs mer »

Vi granskar Sveriges arbete med Agenda 2030.

Nu måste kompromisserna sluta, och ambitionerna om en rättvis och hållbar global utveckling bli konkret handling! Världen har inte tid att vänta. Idag släpper vi och 37 andra organisationer i CONCORD Sverige vår granskning av regeringens genomförande av Agenda 2030. Den visar flera områden där svensk politik krockar med ambitionerna om en rättvis och hållbar utveckling. Nu krävs snabb förändring och prioritering av vår globala framtid! Vi ger förslag i Spotlight-rapporten.

Läs mer »

Webinar: Fas Afrika – ett samtal om vaccination.

Endast 1 procent av de 1,3 miljarder vaccindoser som delats ut i världen har levererats i Afrika. The Hunger Projects uppdrag är att nå människor på landsbygden som annars inte får del av grundläggande samhällstjänster. Nu pågår vaccinationer mot covid-19 i våra afrikanska epicenterkliniker. Välkommen till ett samtal om vaccineringen mot covid-19 i Afrika. Ta del av en uppdatering om hur The Hunger Project arbetar för att säkerställa en jämlik tillgång till virusskydd för alla.

Läs mer »