Nytt projekt ska stoppa barnäktenskap i Ghana.

Var femte flicka i Ghana gifts bort innan hon hinner fylla 18 år. Det motsvarar cirka 260 000 flickor i landet. The Hunger Project genomför nu ett projekt för att motverka barnäktenskap i landet och se till att flickor är fria att bestämma om, när, och vem de ska gifta sig med. Projektet genomförs med medel från försäljningen av “En svart ring mot barnäktenskap”.

Projektet i Ghana berör flera områden. Det handlar om att omvandla sociala normer och investera i flickors rättigheter. För att kunna uppnå långsiktig förändring riktar sig projektet till flera olika målgrupper – flickor och pojkar, lärare och skolledningskommittéer, sjuksköterskor och hälsoarbetare, religiösa, traditionella och politiska ledare, samt kvinnogrupper.


Stärker familjers ekonomier
En viktig del i projektet handlar om utbildning. Flickor, pojkar och lärare undervisas i rättighetsfrågor kopplat till sexuell reproduktiv hälsa och barns rättigheter. I projektet ingår även att utbilda kvinnliga och manliga företagare om förbättrade jordbruksmetoder och finansiell kompetens. Detta för att kunna förbättra den ekonomiska säkerheten för flickor och deras familjer. En vanlig orsak till barnäktenskap är att familjer inte har råd att låta alla sina barn gå i skolan, och då väljer de istället att gifta bort sina döttrar för att inte behöva betala för deras skolgång eller uppehälle. Att stärka människor möjligheter till försörjning blir därför en viktig del för att motverka barnäktenskap. 


Utbildar religiösa, traditionella och politiska ledare
I Ghana arbetar The Hunger Project också för att samhällen ska kunna utveckla stadgar för att förhindra barnäktenskap. I projektet skapas också kommittéer som ska driva och övervaka arbetet för att motverka barnäktenskap. För att uppmärksamma flickors och kvinnors rättigheter anordnas även evenemang för att fira internationella, såsom event under Internationella kvinnodagen och Flickadagen. En viktig del i arbete är också att utbilda religiösa, traditionella och politiska ledare om könsroller och de negativa effekterna av barnäktenskap.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg