Ökad inkomst och produktion med hjälp av agroekologiska metoder.

Vårt jordbruksprojekt i Uganda har pågått i 3 år och nu uppvisas fantastiska resultat. Hälften av de deltagande jordbrukarna har fått en ökad produktion på grund av de agroekologiska metoderna och över hälften av deltagarna kan visa upp en ökad inkomst tack vare försäljning av de odlade grödorna. Dessutom har den biologiska mångfalden i jordbruken ökat.

I de båda byarna Namayumba och Iganga i Uganda driver The Hunger Project Sverige och Naturskyddsföreningen projektet “Inga konstigheter”. Projektet är ett specialprojekt som finansieras av Postkodlotteriet och som syftar till att ge småskaliga jordbrukare metoder för att ställa om till ett ekologiskt jordbruk. Metoden som används kallas agroekologi och är ett sätt att öka den biologiska mångfalden och matsäkerheten på samma gång. Det är ett förhållningssätt som utgår ifrån att vi bör efterlikna naturliga ekosystem för att skapa hållbara jordbrukssystem.


Kraftigt ökad produktion
Projektet är nu inne på sitt fjärde år och redan nu uppvisas väldigt spännande resultat. Under det första projektåret rapporterade 2 av 10 av de 230 deltagande jordbrukarna en ökad produktion till följd av de agroekologiska metoderna. Under det tredje projektåret hade antalet mer än fördubblats – hälften av deltagarna uppvisade ökad produktion. Det märktes främst under Corona-lockdownen då 5 småbrukare inom projektet kunde förse 100 hushåll med 1 ton kassava. Detta tack vare diversifierade gårdar med olika grödor, vilket innebar att hushållen hade mer än tillräckligt med mat och överskott för att stödja andra boende i området.


Alternativa inkomstkällor
En viktig del i projektet är att jordbrukarna ska få alternativa inkomstkällor som följd av de diversifierade jordbruket. Över 80% av jordbrukarna uppger nu att de fått nya inkomstkällor på grund av att de lärt sig mer om grödor och utsäde och att de nu kan sälja sina förbättrade fröer vidare till andra jordbrukare. Över hälften av jordbrukarna har nu en ökad inkomst tack vare försäljning av agroekologiska produkter.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg