Reformaten vill att det ska vara lätt att äta rätt.

Reformaten startades 2020 i syfte att påskynda en forskningsbaserad omställning av matsystemet. De vill att Sverige ska bli ett föregångsland som tar ansvar för att maten som säljs och äts ska ha minimala negativa konsekvenser – både här och på andra platser på jorden. Vi hörde av oss för att prata om matsystem och ta reda på mer om deras påverkansarbete.

Hej Reformaten! Ni är en rörelse för ett positivt globalt matsystem, berätta mer vad det betyder?
– Vi vill vara en kraft och en positiv energi som bjuder in till engagemang och olika aktiviteter i syfte att skapa en bred opinion som stödjer de akuta reformer av matsystemet som behövs. Idag är systemet styrt av ett väldigt litet antal aktörer, marknad, industrier och andra organisationer som ofta tenderar att arbeta i silor och kolla på specifika delar av matsystemet. Vi tar ett helhetsperspektiv på frågan, från produktion till konsumtion, och hur systemet påverkar folkhälsa, miljö, klimat och rättvisefrågor.

Är det svårt att äta rätt i Sverige idag?
– Det beror helt på vilka förutsättningar du har. Har du massor med pengar och tid är det möjligt att hitta hållbara och hälsosamma matvaror, men det är det inte alla som har, därför är det inte lätt att äta rätt. Vi har en ojämlik folkhälsa och befinner oss i olika så kallade matmiljöer. Matmiljö är den fysiska och sociala miljön som påverkar vad vi äter. I socioekonomiskt utsatta områden är folkhälsan generellt sett sämre vilket är problematiskt. Vi ser också negativa trender när det gäller försäljning av ekologiskt och det är väldigt oroväckande på grund av förlusten av biologisk mångfald som ökar. Affärsmodellerna i handeln ger också väldigt lite pengar till bonden och mer till hyllplanen och förpackningarna vilket vi tycker är fel.

Vad kan vi i Sverige göra för att bidra till ett mer hållbart matsystem globalt?
– Ansvara för produkterna vi importerar och exporterar till och från vårt land. Vi är ett privilegierat och rikt land som inte bör leva på bekostnad av andra länder. Vår konsumtion och produktion ska leda till schyssta arbetsförhållanden, minimal eller positiv påverkan på natur och djur där produktionen sker. Som medborgare, eller ätare, kan du även ansluta dig eller stödja organisationer som Reformaten, som verkar för större systemförändringar. Tillsammans är vi starka!

Om ni får välja en sak som ska förändras, vad står högst upp på önskelistan?
– Implementera ekonomiska styrmedel så att hållbar och hälsosam mat är tillgänglig för alla medborgare och lönsam för lantbrukarna att producera.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg