Rent dricksvatten för alla i Sam Contor.

Goda nyheter från Senegal. Alla invånare kring epicentret Sam Contor har tillgång till rent dricksvatten. En ökning med över 50% sedan epicentret grundades 2010.

Sam Contor blir det 43:e av The Hunger Projects afrikanska epicenter som når självförsörjning. Förutom rent dricksvatten uppger också 3 av 4 hushåll att de har tillgång till grundläggande sanitet i form av toaletter och avlopp, vilket är en ökning med över 70% sedan 2010. Antalet barn som går i grundskolan har också ökat markant, från att vart tionde barn i åldrarna 12-16 gick i skolan 2010, till att en bra bit över hälften av barnen i samma ålder idag ges möjlighet att gå i secondary school.


Det här är ett epicenter
Ett epicenter är ett samhällscenter på den afrikanska landsbygden. The Hunger Projects välbeprövade epicenterstrategi är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom där det slutgiltiga målet är att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån.


Ett epicenter anses självförsörjande när:
• Invånarna vid epicentret är självgående i utvecklingsarbetet och med att avskaffa sin hunger.

• Ledarskapet i epicentret är effektivt, jämställt och kompetent. Ledarna är demokratiskt valda och det råder transparens inom epicentret.

• Kvinnor är stärkta och har både självförtroende och kompetens.

• Samhällscentret är färdigbyggt.

• Det finns tillgång till grundläggande resurser (utbildning, matsäkerhet, hälsa, vatten och sanitet).

• Det finns en officiellt certifierad och självförsörjande mikrokreditbank.

• Det finns tillräckligt med inkomst för att täcka utgifter och för att säkerställa fortsatt tillväxt.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg