Tove Jensen: ”Jag är kvar eftersom vi inte avskaffat hungern än.”

Tove Jensen, idag 76 år, utnämndes nyligen till hedersledamot i The Hunger Project Sveriges styrelse. Det efter att ha varit styrelsemedlem i 19 år, vd i 8 år innan dess och dessförinnan aktivist, som hon kallar det, i fem år. För henne handlar aktivism inte om våld utan om att aktivera sig för ett högre syfte.

– Jag började som aktivist. Aktivism handlar inte om våld utan om att man aktiverar sig för ett högre syfte.

Ledarskapet tilltalade henne
Tove jobbade med ledarskapsutbildningar och på ett frukostmöte började hon prata med en person om ledarskap, en person som då var ordförande i The Hunger Project Sverige.

– Han sa att världen behöver ledare för avskaffandet av hunger. Det talade till mig. Den allmänna inställningen var att det inte gick att avskaffa världshunger, och här kom en person och sa att det var ledarskap som krävdes. Det var något nytt.

Tove fastnade för just ledarskapet som drivande kraft och förstod att det saknades ett gemensamt åtagande för en värld fri från hunger. Hon menar att det behövs strukturer i världen som leder till avskaffandet av hunger. Hon hörde vad som saknades, och ville vara med och fylla ut det gapet.

– Det är viktigt att betona att det är en process, avskaffandet. Man måste följa med i processen och ha fokus på visionen. Jag är kvar i processen eftersom vi inte har avskaffat hunger än. Med pandemin 2020 började hungern öka igen efter många års framsteg. Omständigheter gjorde att avskaffandet av hunger kom i skuggan av andra världsfrågor.

Pandemin en ögonöppnare
Tove menar att det har hänt mycket de senaste 2-3 åren som bidragit till ett bakslag. Att det är mer individfokus idag, fokus på den egna överlevnaden.

– Pandemin visade att när det hotar mitt liv kan vi göra vad som helst, men när det hotar andras liv, människor som bor längre bort, är vi inte lika benägna att förändra vårt beteende. Under pandemin följde vi direktiv vi aldrig tidigare gjort. Tänk om de direktiven varit att avskaffa hunger!

Minns mötena och människorna
När Tove blickar tillbaka på 34 års engagemang minns hon framför allt mötena med alla människor runt om i världen i de områden där The Hunger Project verkar. Att upptäcka människors förmåga till storhet, den kraft som finns i människor, beskriver hon som det som varit de största höjdpunkterna.

Vad gäller framtiden för The Hunger Project, och avskaffandet av hunger, är hon positiv men menar också att vi måste bort från “vi och de”-fokuset som finns idag. Istället för att vara separerade behövs en inställning att vi alla är en del av samma värld, för att nå förändring.

– Jag tror på människor och människors förmåga. Om vi kommer samman har vi möjlighet att avskaffa hunger. Jag tror på möjligheten, men det går inte att göra det individuellt. Det behövs en vilja och ett skifte där vi måste börja se världen som en enhet vi alla är en del av.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg