Utan hunger, ingen svält.

På The Hunger Project arbetar vi långsiktigt och ihärdigt med att främja starka, hållbara samhällen som ska kunna hantera framtida kriser och hungerkatastrofer. För ett samhälle som har tryggad livsmedelsförsörjning, genom diversifierade odlingar från en bördig och motståndskraftig jord, med reserver av vatten och mat, och där människor har möjlighet att ha en inkomst, har större chanser att klara en ekonomisk nedgång eller oväntade väderomslag.

Även i en orolig värld måste det långsiktiga arbetet fortsätta. Arbetet mot hunger idag är det som kommer leda till att färre människor dör i svält imorgon.

Arbetet med att stoppa den långvariga hungern och matosäkerheten är livsviktigt.

Att få världens livsmedelssystem mer hållbara är livsviktigt.

När samhällen blir utan hunger bildas positiva synergier inom flera områden. Med tryggad mat på bordet blir det lättare att få tid och ork över till att utbilda sig, arbeta och engagera sig i sitt samhälle. Med en inkomst öppnas möjligheter upp för att spara pengar, expandera sitt företag och betala för sina barns skolgång.

I det regleringsbrev regeringen författat om biståndets nya riktning står det att “Sida ska redovisa myndighetens arbete med global tryggad livsmedelsförsörjning och omställning till hållbara livsmedelssystem med avseende på livsmedelssystemens katalytiska potential och synergier med andra prioriterade områden inom det internationella biståndet samt betydelsen av tryggad livsmedelsförsörjning.”

Vi ser positivt på att tryggad livsmedelsförsörjning nämns i ett systemperspektiv och att omställningen till hållbara livsmedelssystem inkluderas. En omställning är helt nödvändig, våra nuvarande matsystem skadar både människa och planet. Jordens resurser används ohållbart, klimatförändringarna ökar och förlusten av biologisk mångfald har aldrig tidigare varit större. Matsystemen står inför stora och komplexa utmaningar som kräver samverkan mellan olika aktörer i samhället – politiken, civilsamhället, privata sektorn, akademin – och dig.

I Matbarometern 3.0 som vi gjorde tillsammans med Reformaten och SIANI kan du läsa om vad Sveriges riksdagspartier är redo att göra för att ställa om matsystemet.

Dela inlägget:

Relaterade inlägg