Christina Hammer vill se människor växa.

Hammer & Hanborg är rekryteringsföretaget med filosofin att människor växer med självförtroende och självledarskap. Människor behöver få mer att säga till om. Det är också därför de har valt att investera i The Hunger Project.

– Det är ingen skillnad på om det är i ett svenskt företag eller i en by i Ghana. Människor är människor, säger Christina Hammer som är en av grundarna till Hammer & Hanborg.


Varit på plats i Ghana
Hammer & Hanborg har genom The Hunger Project investerat i olika projekt i Ghana under flera år och Christina Hammer ser också samarbetet långsiktigt. Under 2019 blev det första epicentret de investerade i, Mem-Chemfre, självförsörjande vilket betyder att de inte längre behöver ekonomiskt stöd. Det är målet för alla av The Hunger Projects epicenter. Christina Hammer har själv varit på plats i Ghana, besökt samhällena och träffat människorna de är med och investerar i.


– Jag såg stoltheten i ögonen på kvinnorna som startat egna verksamheter och respekten de får av dem som arbetar för The Hunger Project. Jag tror inte på att någon ska komma utifrån och göra jobbet åt de här människorna, jag tror på att människor hjälper sig själva om de får självförtroende och kraft. Vi är istället med och ger dem en skjuts.


”Hänger ihop med det företag vi vill vara”
I dag investerar Hammer & Hanborg i Boti epicenter. För Christina Hammer är det en självklarhet att företag ska vara med och ta ansvar för samhällsutvecklingen.


– Man kan inte bete sig illa och sedan måla på fina ord och värderingar. Det fungerar inte. Om man som företag ska leva sina värderingar på riktigt måste man agera. Vi vill bidra till en bättre värld på de sätt vi kan. Vårt engagemang i The Hunger Project hänger helt enkelt ihop med vilket företag vi vill vara, säger Christina Hammer.

Aktuellt på The Hunger Project.

Webinar: Fas Afrika – ett samtal om vaccination.

Endast 1 procent av de 1,3 miljarder vaccindoser som delats ut i världen har levererats i Afrika. The Hunger Projects uppdrag är att nå människor på landsbygden som annars inte får del av grundläggande samhällstjänster. Nu pågår vaccinationer mot covid-19 i våra afrikanska epicenterkliniker. Välkommen till ett samtal om vaccineringen mot covid-19 i Afrika. Ta del av en uppdatering om hur The Hunger Project arbetar för att säkerställa en jämlik tillgång till virusskydd för alla.

Läs mer »

”Investera i småbrukarna för en värld fri från hunger.”

”I skuggan av pandemin tvingas allt fler människor leva hungriga, utan mat för dagen. Utvecklingen kan stoppas, med hjälp av världens småbrukare. De producerar 80 procent av all mat som konsumeras i Asien och Afrika söder om Sahara. Tillsammans sysselsätter de mer än två miljarder människor.” Det skriver vi i Omvärlden i samband med World Hunger Day.

Läs mer »

Fortsatt kamp mot pandemin på den indiska landsbygden.

I mars i år drabbades Indien av en brutal andra våg av covid-19. Antalet smittade ökade snabbt och bristen på sjukvårdsutrustning, mediciner och syrgas började skörda liv. Den här gången spreds smittan dessutom till Indiens utsatta och dåligt rustade landsbygdsområden, där The Hunger Project arbetar för att mobilisera och stötta kvinnor att ställa upp i val och organisera sig politiskt.

Läs mer »