Publikationer.

Här hittar du policies, rapporter, strategier och andra dokument och trycksaker som du kan ladda ner som PDF:er.

Rapporter och magasin.

Matbarometern 3.0 –#backabonden.

Vad är politikerna egentligen redo att göra för ett hållbart, hälsosamt och rättvist livsmedelssystem? Läsa Matbarometern 3.0, en återkommande politisk undersökning framtagen av The Hunger Project, Reformaten och SIANI för att uppmärksamma det ohållbara globala matsystemet som lämnar 783 miljoner människor i hunger världen över.

Unga makthavare om hunger.

I rapporten ”Unga makthavare om hunger” har vi undersökt riksdagens ungdomsförbunds tankar, problemformuleringar och lösningar på hungerfrågan. Undersökningen genomfördes i april 2021 av The Hunger Project Sverige. 

Unga om hunger.

I rapporten ”Unga om hunger” har vi undersökt ungdomars kunskaper, attityder och lösningar på hungerfrågan. I undersökningen deltog 1005 personer mellan 16 och 25 år. Undersökningen genomfördes i april 2020 av The Hunger Project Sverige i samarbete med Ungdomsbarometern.

Time to end hunger #3.

Tredje numret av vårt årligen utkommande magasin. Här kan du ta del av reportage, intervjuer och fördjupningar i allt som har med The Hunger Project att göra.

Effektrapport 2023.

Läs vår senaste Effektrapport och se vilken skillnad vårt arbete gör.

The Hunger Project Sverige har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamlingsverksamhet.
The Hunger Project Sverige är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och certifierade för Tryggt Givande.