Publikationer.

Här hittar du policies, rapporter, strategier och andra dokument och trycksaker som du kan ladda ner som PDF:er.

Rapporter och magasin.

Unga makthavare om hunger.

I rapporten ”Unga makthavare om hunger” har vi undersökt riksdagens ungdomsförbunds tankar, problemformuleringar och lösningar på hungerfrågan. Undersökningen genomfördes i april 2021 av The Hunger Project Sverige. 

Unga om hunger.

I rapporten ”Unga om hunger” har vi undersökt ungdomars kunskaper, attityder och lösningar på hungerfrågan. I undersökningen deltog 1005 personer mellan 16 och 25 år. Undersökningen genomfördes i april 2020 av The Hunger Project Sverige i samarbete med Ungdomsbarometern.

Time to end hunger #3.

Tredje numret av vårt årligen utkommande magasin. Här kan du ta del av reportage, intervjuer och fördjupningar i allt som har med The Hunger Project att göra.

Effektrapport 2022.

Läs vår senaste Effektrapport och se vilken skillnad vårt arbete gör.

The Hunger Project Sverige har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamlingsverksamhet.
The Hunger Project Sverige är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och certifierade för Tryggt Givande.