Camillo Eriksson: ”Hållbarheten ska genomsyra allt vi gör.”

Twistshake är det snabbt växande företaget som erbjuder innovativa, snygga och hållbara barnprodukter med målet att förenkla vardagen för småbarnsföräldrar. Nu har de dessutom tagit sig an mål 2 i Agenda 2030 – att bidra till avskaffandet av världshungern.

Camillo Eriksson är medgrundare och vd på Twistshake. Han har varit med sedan starten och arbetat med de flesta delarna av företaget – produktdesign, marknadsföring, försäljning, logistik och strategi. Visionen är att förenkla livet för småbarnsföräldrar genom att ge traditionella produkter ny design samt addera ett hållbarhetstänk. Bolaget går snabbt framåt och nu har de fått möjlighet att utöka hållbarhetstänket även utanför det egna sortimentet.


– Det känns naturligt för vår del att nu när vi har en ekonomisk möjlighet att samarbeta med en ideell organisation, att vi då också gör det. Någonstans har det alltid funnits inom mig, det gör det kanske i alla, att vilja göra världen till en bättre plats. Dels genom våra produkter, men också genom att bidra till andra som inte har samma förutsättningar som oss. Vi jobbar med hållbarhet i produktionen och med produkterna, men hållbarheten ska genomsyra allt vi gör i företaget.


”Gör slagkraftiga satsningar”
Camillo berättar att Twistshakes ledning satte sig ner och tillsammans gick igenom Agenda 2030. Ambitionen var att välja ett mål som låg i linje med företagets innehåll och värderingar. Valet föll på mål 2 om Ingen Hunger. Det är här samarbetet med The Hunger Project kommer in i bilden.


– Det finns många organisationer som jobbar väldigt brett med hungerfrågan, men där man kanske inte ser effekterna så tydligt. The Hunger Project är en lite mindre organisation som gör slagkraftiga satsningar där vi som samarbetspartner får vara med och följa arbetet väldigt nära. Särskilt programmet 1000 Days Nutrition passar väldigt bra för oss, eftersom kopplingen till barnprodukter är tydlig.


Kampanj kring återvinningsbara klämpåsar
Twistshake genomför en kampanj med fokus på just 1000 Days Nutrition-programmet som The Hunger Project genomför i de afrikanska programländerna. Programmet handlar om att minska undernäring hos barn genom att börja med mammorna. I programmet ingår vaccinationer, viktkontroller, mödravård och utbildning i näring och hälsa.


– I kampanjen har vi tagit fram en ny design av våra återanvändningsbara klämpåsar. Det finns mycket engångsartiklar till barn idag och vi på Twistshake vill erbjuda våra konsumenter alternativ som kan återanvändas. 


Bidra till en hållbar värld på flera sätt
Idén med klämpåsen är att den kan återanvändas istället för att slängas. Varje ”klämmis” kommer lyfta fram olika delar ur 1000 Days Nutrition-programmet genom sin design.


– Vi vill bidra till att människor drar ner på användandet av engångsprodukter. Vi erbjuder kunderna att vara med och bidra till en hållbar värld på två sätt – dels genom att återanvända påsen och dels genom att köpa produkten eftersom intäkterna går till att avskaffa hunger. Vi ser fram emot kampanjen och hoppas våra kunder reagerar lika positivt som vi till detta initiativ.


Klämpåsarna går att beställa här.

Aktuellt på The Hunger Project.

”690 miljoner människor med potential att förändra sina liv.”

”Världshungern är en komplex fråga som handlar om så mycket mer än mat. Det finns självklart inga enkla lösningar som inte kräver några insatser. Men vi som tror på att det går måste fortsätta prata, synas, höras och kämpa. Vi måste gå samman, vi måste driva på och sätta press på våra politiker att prioritera världshungern och Agenda 2030.” Det skriver vi i en debattartikel i Gefle Dagblad.

Läs mer »

Vi granskar Sveriges arbete med Agenda 2030.

Nu måste kompromisserna sluta, och ambitionerna om en rättvis och hållbar global utveckling bli konkret handling! Världen har inte tid att vänta. Idag släpper vi och 37 andra organisationer i CONCORD Sverige vår granskning av regeringens genomförande av Agenda 2030. Den visar flera områden där svensk politik krockar med ambitionerna om en rättvis och hållbar utveckling. Nu krävs snabb förändring och prioritering av vår globala framtid! Vi ger förslag i Spotlight-rapporten.

Läs mer »

Webinar: Fas Afrika – ett samtal om vaccination.

Endast 1 procent av de 1,3 miljarder vaccindoser som delats ut i världen har levererats i Afrika. The Hunger Projects uppdrag är att nå människor på landsbygden som annars inte får del av grundläggande samhällstjänster. Nu pågår vaccinationer mot covid-19 i våra afrikanska epicenterkliniker. Välkommen till ett samtal om vaccineringen mot covid-19 i Afrika. Ta del av en uppdatering om hur The Hunger Project arbetar för att säkerställa en jämlik tillgång till virusskydd för alla.

Läs mer »