Nu har alla programländer självförsörjande epicenters.

Goda nyheter från Moçambique och Burkina Faso. Nu har nämligen The Hunger Projects alla afrikanska programländer självförsörjande epicenters. Detta i och med att Loaga i Burkina Faso och Chokwe i Mocambique deklarerat självförsörjning.

Ett epicenter är ett samhällscenter på den afrikanska landsbygden. The Hunger Projects välbeprövade epicenterstrategi är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom som genomförs i fyra faser. Det slutgiltiga målet är att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån. Inom åtta år ska lite, eller inget, ekonomiskt stöd behövas.


Nu har alltså Loaga Epicenter i Burkina Faso och Chokwe Epicenter i Moçambique blivit självförsörjande. Det innebär att The Hunger Projects sammanlagt lyckats ta 29 afrikanska epicenters till självförsörjning. Gemensamt för Loaga och Chokwe är att de har väldigt högt deltagande vid de utbildningar och workshops som genomförts i anslutning till epicentret. Men de är inte de enda goda nyheterna. Vid Chokwe Epicenter har den akuta hungern minskat från 12% till 1% de senaste två åren. Vid Loaga har 99% av kvinnorna som bor vid epicentret deltagit vid workshops, aktiviteter, kommittémöten och övriga utbildningar sedan 2016 – en ökning med över 100%.


Ett epicenter anses självförsörjande när:

• Invånarna vid epicentret tar egna initiativ och är självgående i sitt arbete med att avskaffa sin hunger.

• Ledarskapet i epicentret är effektivt, jämställt och kompetent. Ledarna är demokratiskt valda och det råder transparens inom epicentret.

• Kvinnor är stärkta och har både självförtroende och kompetens. • Samhällscentret är färdigbyggt.

• Det finns tillgång till grundläggande resurser (utbildning, matsäkerhet, hälsa, vatten och sanitet).

• Det finns en officiellt certifierad och självförsörjande mikrokreditbank.

• Det finns tillräckligt med inkomst för att täcka utgifter och för att säkerställa fortsatt tillväxt

Dela inlägget:

Relaterade inlägg